สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ต่างหู

ต่างหู

ตอบแทนท่านด้วย...เพชรคุณภาพดี...   เพชรคัดน้ำพิเศษ 97%   - 98%   

เพชรแท้เบลเยี่ยม  เหลี่ยมรัสเซี่ยนคัด   ปราศจากตำหนิ   พร้อมใบรับประกันสินค้าทุกชิ้น


J2591FHHJ

รหัสสินค้า: 000264
ปกติ 39,800.00 บ.
พิเศษ 35,820.00 บ.
ต่างหูห่วงเพชร
  Tell a Friend
J2881HPMC

รหัสสินค้า: 000265
ปกติ 42,500.00 บ.
พิเศษ 38,250.00 บ.
ต่างหูเพชร
  Tell a Friend
Z5268SPH

รหัสสินค้า: 000266
ปกติ 21,000.00 บ.
พิเศษ 18,900.00 บ.
ต่างหูห่วงเพชร
  Tell a Friend
Z6303NPJB

รหัสสินค้า: 000267
ปกติ 25,500.00 บ.
พิเศษ 22,950.00 บ.
ต่างหูเพชร
  Tell a Friend
Z7926CFPT(SCT)

รหัสสินค้า: 000565
ปกติ 232,000.00 บ.
พิเศษ 208,800.00 บ.
ต่างหูกระจุก D 2 P= 0.88 cts. D 32 P= 1.93 cts.
  Tell a Friend
Z7919NPVK(SCT)

รหัสสินค้า: 000566
ปกติ 177,000.00 บ.
พิเศษ 159,300.00 บ.
ต่างหูแฟนซี D 8 P= 0.36 cts. D 146 P 2.35 cts.
  Tell a Friend
Z7542XTW(SCT)

รหัสสินค้า: 000567
ปกติ 79,900.00 บ.
พิเศษ 71,910.00 บ.
ต่างหูมณีนพเก้า D 30 P= 0.83 cts.
  Tell a Friend
Z7982AGW(SCT)

รหัสสินค้า: 000568
ปกติ 99,900.00 บ.
พิเศษ 89,910.00 บ.
ต่างหูกระจุกห้อย D 44 P=1.61 cts.
  Tell a Friend
S20235LWG(SCT)

รหัสสินค้า: 000569
ปกติ 60,500.00 บ.
พิเศษ 54,450.00 บ.
ต่างหูกระจุกตุ้งติ้ง D 32 P= 0.98 cts. G= 4.2 g.
  Tell a Friend
Z8222ERH(SCT)

รหัสสินค้า: 000570
ปกติ 34,500.00 บ.
พิเศษ 31,050.00 บ.
ต่างหูห่วงกระจุก D 14 P= 0.52 cts.
  Tell a Friend
JT21072HPK(SCT)

รหัสสินค้า: 000571
ปกติ 36,900.00 บ.
พิเศษ 33,210.00 บ.
ต่างหูห่วง2แถวสอด D 32 P=0.55 cts. G= 4.9 g.
  Tell a Friend
Z7472NTC(SCT)

รหัสสินค้า: 000572
ปกติ 65,500.00 บ.
พิเศษ 58,950.00 บ.
ต่างหูตุ้งติ้ง D 48 P=1.08 cts.
  Tell a Friend
Z7014AKD(SCT)

รหัสสินค้า: 000573
ปกติ 129,000.00 บ.
พิเศษ 116,100.00 บ.
ต่างหูเม็ดเดี่ยว5เตย D 2 P=0.86 cts.
  Tell a Friend
S18423VHK(SCT)

รหัสสินค้า: 000574
ปกติ 44,500.00 บ.
พิเศษ 40,050.00 บ.
ต่างหูเม็ดเดี่ยว3เตย D 2 P=0.38 cts
  Tell a Friend
Z8269BPTJ(SCT)

รหัสสินค้า: 000575
ปกติ 25,500.00 บ.
พิเศษ 22,950.00 บ.
ต่างหูกระจุก4เม็ด D 8 P=0.28 cts.
  Tell a Friend
Z8046BPL(SCT)

รหัสสินค้า: 000576
ปกติ 22,800.00 บ.
พิเศษ 20,520.00 บ.
ต่างหูเม็ดเดี่ยวหุ้มกลม D 2 P=0.24 cts.
  Tell a Friend
Z8035QPKJ(SCT)

รหัสสินค้า: 000577
ปกติ 29,900.00 บ.
พิเศษ 26,910.00 บ.
ต่างหูหุ้ม6เหลี่ยม D 2 P= 0.30 cts.
  Tell a Friend
Z8388EHHD(SCT)

รหัสสินค้า: 000578
ปกติ 37,800.00 บ.
พิเศษ 34,020.00 บ.
ต่างหูห่วง5เตย D 10 P= 0.56 cts.
  Tell a Friend
S20163CEH(SCT)

รหัสสินค้า: 000579
ปกติ 33,000.00 บ.
พิเศษ 29,700.00 บ.
ต่างหูห่วงหุ้มกลม D 10 P= 0.50 cts. G= 3.3 g.
  Tell a Friend
B2185BMDE(SCT)

รหัสสินค้า: 000580
ปกติ 159,000.00 บ.
พิเศษ 143,100.00 บ.
ต่างหูหัวใจ D 2 P= 1.37 cts. G= 3.65 g.
  Tell a Friend
B2186YDMT(SCT)

รหัสสินค้า: 000581
ปกติ 159,000.00 บ.
พิเศษ 143,100.00 บ.
ต่างหูคล้องหัวใจ D 2 P= 1.17 cts. D 6 P= 0.25 cts. G= 3.03 g.
  Tell a Friend
J21295TLB(SCT)

รหัสสินค้า: 000582
ปกติ 8,900.00 บ.
พิเศษ 8,010.00 บ.
ต่างหูเม็ดเดี่ยวหุ้มกลม D 2 P= 0.08 cts. G= 1.4 g.
  Tell a Friend
J21304HDT(SCT)

รหัสสินค้า: 000583
ปกติ 46,500.00 บ.
พิเศษ 41,850.00 บ.
ต่างหูกระจุก D 2 P= 0.18 cts. D 12 P= 0.68 cts. G= 3.5 g.
  Tell a Friend
J21301SHLB(SCT)

รหัสสินค้า: 000584
ปกติ 38,500.00 บ.
พิเศษ 34,650.00 บ.
ต่างหูเม็ดเดี่ว6เตย D 2 P= 0.45 cts. G= 2.4 g.
  Tell a Friend
CN1SPWT(SCT)

รหัสสินค้า: 000585
ปกติ 30,500.00 บ.
พิเศษ 27,450.00 บ.
ต่างหูมุกเซาท์ซี น.น. 1.7 g.
  Tell a Friend
Z7914VPPJ(SCT)

รหัสสินค้า: 000586
ปกติ 20,500.00 บ.
พิเศษ 18,450.00 บ.
ต่างหูหุ้มหัวใจ D 2 P= 0.21 cts.
  Tell a Friend
Z7006CHWF(SCT)

รหัสสินค้า: 000587
ปกติ 42,900.00 บ.
พิเศษ 38,610.00 บ.
ต่างหูแถวห้อย D 12 P= 0.64 cts.
  Tell a Friend
J21311SJPX(SCT)

รหัสสินค้า: 000588
ปกติ 79,800.00 บ.
พิเศษ 71,820.00 บ.
ต่างหูเม็ดเดียว6เตย D 1 P= 0.31 cts. D 1 P= 0.31 cts. G= 2.5 g.
  Tell a Friend
Z7321GHW(SCT)

รหัสสินค้า: 000589
ปกติ 43,000.00 บ.
พิเศษ 38,700.00 บ.
ต่างหูตัววีตุ้งติ้งหัวใจ D 2 P= 0.18 cts. D 22 P=0.40 cts.
  Tell a Friend
Z6423NQL(SCT)

รหัสสินค้า: 000590
ปกติ 49,900.00 บ.
พิเศษ 44,910.00 บ.
ต่างหูห่วง2แถวเตย D 28 P= 0.68 cts.
  Tell a Friend


Total: 37:               
 
   1 2         Go to: Go